Admin


OMT-terapeutit ovat pääsääntöisesti fysioterapeutteja, joukossa joku lääkärikin, jotka ovat kouluttautuneet lisää tuki ja liikuntaelimistöön. Kyseessä on maisteritasoinen laaja koulutus jossa on runsaasti teoriaa ja käytännön harjoittelua. OMT terapeuteilla on hyvä laaja osaaminen. 

Ortopedinen manuaalinen terapia


Kännykamera on kätevä. Katson potilaan kanssa yhdessä rtg- ja mri kuvat. Keskeisistä löydöksistä potilas voi ottaa kuvan omaan kännykkään ja näyttää sitten kuvan esimerkiksi fysioterapeutille. Toki paperitulosteen voi tehdä. Joistakin injektoista voi ottaa kuvan potilaan kännyyn niin näkee seuraavalla kerralla mihin pistettiin. B- ja E-lausuntoihin voi liittää kuvia.   Potilas  […]

Kännykamera on kätevä

Notkoniska on myös mahdollinen tällöin usein syynä on rintarangan kumaruus eli kyfoosi. Niska lähtee rintarangasta huomattavalla etunojalla ja tällöin jos silmät ovat suorassa niin yläniskassa on pakko olla täydelllinen ojennus eli taivutus taaksepäin. Tilanne selviää kaularankakuvasta, sivukuva. Nämä eivät pysty sisäkattomaalaustöihin.

Notkoniska


Notkoselkä on Suomessa aika yleinen selän anatominen variantti. Notkoselässä kuormitukset menevät fasettinivelille ja pääosa selkäkivuista tulee fasettinivelrikosta. Notkoselkäisen on vaikea istua ns oikein. On parempi istua tuolin eturaunalla. Selkää kannattaa ajoittain pyöristää menemälllä syvään kyykkyyn. Notkoselän diagnoosi: seisten otettu rtg sivukuva. Voimakkaita taaksetaivutuksia on syytä välttää.

NotkoselkäLääkäripäivillä 2016 tutustuin uuteen selänhoitoteknikkaan. Vaikuttaa lupaavalta. Testaus on menossa. Kerron myöhemmin lisää kun olen saanut kokemusta. www.selätin.fi

Selätin