Oivalluksia


Tämä tutkimus kertoo yläniskan anatomiasta ja toiminnasta. Uutta on kallonpohjan ja yläniskan välien kulman mittaaminen. Joillakin tuo kulma on liian jyrkkä jolloin on mahdollista että aivorunko ei voi liikkua vapaasti aiheuttaen moninaisia oireita mm sentraalista uniapneaa, tinnitusta, huimausta ja katseen kohdistamishäiröitä. Neurokirurgisessa hoidossa tuota kulmaa pyritään lisäämään niin että tulee […]

Yläniskan anatomiasta ja toiminnasta – kallonpohjan ja yläniskan välien kulman ...


Kaularangan magneettitutkimus on laaja tutkimus jossa näkyy myös kaularangan muita rakenteita. Viime vuosina olen oppinut katsomaan arterivertebralisten kulkua, pään onteloita, hampaistoa, kieltä, nielua, äänihuulialuetta ja erityisesti kilpirauhasta. Koska kyseessä ei ole ko vierusalueiden tarkka mri tutkimus niin rtg-lääkärit eivät yleensä lausu muutoksia ko rakenteissa. Viimeksi tuli esille kilpirauhassyöpä. Kuvaus tehtiin […]

Kaularangan magneettitutkimus


Joillakin potilailla yläniskan luinen anatomia on sellainen että he eivät voi työskennlllä pää taivututettuna eteenpäin. Näille potilaille voi tulla mikron, läppärin tai kännyn käytöstä niskanpäänsärkyä, otsasärkyä tai särkyä silmien taakse. Joillakin on jopa kasvokipuja. Tilanne selviää usein kartiokeilatutkimuksella joka on luisen anatomian osalta parempi ja tarkempi kuin mri-tutkimus.  

Poikkeava yläniskan anatomia
Se näyttää aivorakenteiden lisäksi myös poskiontelot, nieluontelot, kitaontelon, korvalokerikot, hampaistoa ja yläniskan osalta on parempi tutkimus kuin ns rutiininiska mri. Pään mri:ssä näkyvät usein myös alarialigamentit ja c1/2 asentovirheet.  Kipupotilailta ja huimauspotilailta voi usein löytyä piilevä ontelotulehdus tai muu muutos ko alueilla. 

Pään mri on oiva tutkimus


Näiden tunnistaminen on usein hyvin vaikeaa. Selkä on rakenteeltaan hyvin monimutkainen ja toimii monella tasolla hyvin itsenäisesti. Aivoihin menee ja tulee nousevia ja laskevia ratoja. Selkäytimen osittainen vamma voi koskea vain pientä osaa näistä radoista. Seurauksena voi kuitenkin olla hankalat liikehäiriöt, spastisiteetti ja koordinaatio-ongelmat. Huolellinen kliininen tutkimus, mri tarkastelut ja […]

Lievät osittaiset selkäydinvammatOMT-terapeutit ovat pääsääntöisesti fysioterapeutteja, joukossa joku lääkärikin, jotka ovat kouluttautuneet lisää tuki ja liikuntaelimistöön. Kyseessä on maisteritasoinen laaja koulutus jossa on runsaasti teoriaa ja käytännön harjoittelua. OMT terapeuteilla on hyvä laaja osaaminen. 

Ortopedinen manuaalinen terapia


Kännykamera on kätevä. Katson potilaan kanssa yhdessä rtg- ja mri kuvat. Keskeisistä löydöksistä potilas voi ottaa kuvan omaan kännykkään ja näyttää sitten kuvan esimerkiksi fysioterapeutille. Toki paperitulosteen voi tehdä. Joistakin injektoista voi ottaa kuvan potilaan kännyyn niin näkee seuraavalla kerralla mihin pistettiin. B- ja E-lausuntoihin voi liittää kuvia.   Potilas  […]

Kännykamera on kätevä


Notkoniska on myös mahdollinen tällöin usein syynä on rintarangan kumaruus eli kyfoosi. Niska lähtee rintarangasta huomattavalla etunojalla ja tällöin jos silmät ovat suorassa niin yläniskassa on pakko olla täydelllinen ojennus eli taivutus taaksepäin. Tilanne selviää kaularankakuvasta, sivukuva. Nämä eivät pysty sisäkattomaalaustöihin.

NotkoniskaNotkoselkä on Suomessa aika yleinen selän anatominen variantti. Notkoselässä kuormitukset menevät fasettinivelille ja pääosa selkäkivuista tulee fasettinivelrikosta. Notkoselkäisen on vaikea istua ns oikein. On parempi istua tuolin eturaunalla. Selkää kannattaa ajoittain pyöristää menemälllä syvään kyykkyyn. Notkoselän diagnoosi: seisten otettu rtg sivukuva. Voimakkaita taaksetaivutuksia on syytä välttää.

Notkoselkä