Lievät osittaiset selkäydinvammat


Näiden tunnistaminen on usein hyvin vaikeaa. Selkä on rakenteeltaan hyvin monimutkainen ja toimii monella tasolla hyvin itsenäisesti. Aivoihin menee ja tulee nousevia ja laskevia ratoja. Selkäytimen osittainen vamma voi koskea vain pientä osaa näistä radoista. Seurauksena voi kuitenkin olla hankalat liikehäiriöt, spastisiteetti ja koordinaatio-ongelmat. Huolellinen kliininen tutkimus, mri tarkastelut ja lääkekokeilut esim. baklofeenilla voivat auttaa diagnostiikassa.