Toiminta ja kuvantaminen


Nykyään suurin osa kuvauksista tehdään maaten ja potilas on pitkään 20 min jopa 45 minuuttia paikoillaan liikkumatta. Tällöin ei voida ottaa kantaa toimintaan esim. istuen tai seisten. Makuukuvauksilla voidaan pohtia sitä sopiiko potilas makuutyöhön vai ei.