Vamman toteaminen


Vammaa ei todeta. Jotkut rtg-lääkärit ovat vakuutusyhtiöiden pyynnöistä antaneet lausuntoja, että yläniskan anatomia ja toiminta on niin vaikeaa ja hankalaa että vammoja ei voida luotettavasti todeta MRI kuvauksella tai funktionaalisella MRI-kuvauksella. Tällöin tulee  voimaan myös vastakkainen väite eli: ”jos vammaa ei voida todeta luotettavasti silloin ei myöskään voi todeta että vammaa ei ole”. Kyseessä on sama asia.