Yläniskan anatomiasta ja toiminnasta – kallonpohjan ja yläniskan välien kulman mittaaminen


Tämä tutkimus kertoo yläniskan anatomiasta ja toiminnasta. Uutta on kallonpohjan ja yläniskan välien kulman mittaaminen. Joillakin tuo kulma on liian jyrkkä jolloin on mahdollista että aivorunko ei voi liikkua vapaasti aiheuttaen moninaisia oireita mm sentraalista uniapneaa, tinnitusta, huimausta ja katseen kohdistamishäiröitä. Neurokirurgisessa hoidossa tuota kulmaa pyritään lisäämään niin että tulee enemmän tilaa aivorungon eteen.

Julkaisuja:
Neurosurgical Management of Hereditary Hypermobility Connective Tissue Disorders (Fraser C. Henderson Sr MD, 2015)
Recognition of Cranio-Cervical Instability in the Complex Chiari patient (Fraser C. Henderson Sr MD)

Artikkelilinkki:
Utility of the clivo-axial angle in assessing brainstem deformity: pilot study and literature review (Fraser C. Henderson, Sr,corresponding author1,2 Fraser C. Henderson, Jr,3 William A. Wilson, IV,2 Alexander S. Mark,4 and Myles Koby1)