Notkoniska


Notkoniska on myös mahdollinen tällöin usein syynä on rintarangan kumaruus eli kyfoosi. Niska lähtee rintarangasta huomattavalla etunojalla ja tällöin jos silmät ovat suorassa niin yläniskassa on pakko olla täydelllinen ojennus eli taivutus taaksepäin. Tilanne selviää kaularankakuvasta, sivukuva. Nämä eivät pysty sisäkattomaalaustöihin.