Terveydenhuollon pyörä


Terveydenhuollossa pyörä keksitään aina uudestaan. Sotien jälkeen Invalidisäätiö loi sotainvalidien hoidon, kuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen. Sitran raportissa 1970-luvun lopulla kehotettiin selkäpotilaita liikkumaan aktiivisesti. Biopsykososiaalista hoitomallia kehitti fysiatri Asko Lukinmaa 1980-luvun lopulla. Ortonissa kehitettiin moniammatillinen kipukuntoutus 1993. Ortonin kipupsykologi Tage Orenius on kehittänyt hoitoa mm aleksityymisillä henkilöillä. Hypnoosia on käytetty vuosikymmeniä. Nämä ovat olleet osa laajaa ja moniammatillista laitoskuntoutusta. Tähän taustaan verrattuna nykymeno nettikurssituksena on kevyttä kamaa. Tason lasku on merkittävä.