Päivittäiset arkistot: 18.2.2021


Terveydenhuollossa pyörä keksitään aina uudestaan. Sotien jälkeen Invalidisäätiö loi sotainvalidien hoidon, kuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen. Sitran raportissa 1970-luvun lopulla kehotettiin selkäpotilaita liikkumaan aktiivisesti. Biopsykososiaalista hoitomallia kehitti fysiatri Asko Lukinmaa 1980-luvun lopulla. Ortonissa kehitettiin moniammatillinen kipukuntoutus 1993. Ortonin kipupsykologi Tage Orenius on kehittänyt hoitoa mm aleksityymisillä henkilöillä. Hypnoosia on käytetty vuosikymmeniä. […]

Terveydenhuollon pyörä